Sản phẩm

hình-nền-keo-dang-thuan-quang

Sản phẩm bao gồm Keo và Vỏ chai

Keo

1/ Mẫu T25

2/ Mẫu T35

3/ Mẫu T80

4/ Mẫu T165

5/ Mẫu T450

Vỏ chai

Leave a Reply